Skontaktuj się
z nami

Dane adresowe spółki

PGE Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
nowa.energia@gkpge.pl  

Inspektor Ochrony Danych
iod.pgene@gkpge.pl

Numer KRS: 0000520596
REGON: 147409850
NIP: 7010437995

pgene_elektromobilnosc_site