Kim jesteśmy

pgene

PGE Nowa Energia

PGE Nowa Energia jest częścią największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznej – Grupy Kapitałowej PGE. Firma powstała w 2017 roku i jest spółką celową powołaną do pozyskiwania i zarządzania innowacjami. Głównym obszarem działalności Spółki jest współpraca z podmiotami komercyjnymi oraz publicznymi w zakresie tworzenia nowej wartości dla Grupy PGE, m.in. poprzez rozwijanie nowych obszarów biznesu oraz rozwiązań, które mogą zostać włączone do działalności operacyjnej Grupy PGE.

Elektromobilność

PGE Nowa Energia realizuje Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Jedną z pierwszych aktywności wspierających realizację tego planu jest projekt „Elektromobilność dla każdego”, zakładający stworzenie sieci publicznych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w naszym kraju.

Chcemy w ten sposób zachęcić kierowców indywidualnych, lokalne firmy oraz samorządy w Polsce do korzystania z samochodów elektrycznych.

Pierwsza stacja ładowania PGE została uruchomiona w grudniu 2017 roku w Łodzi. Obecnie uruchamiane są kolejne, publicznych stacje ładowania. Większość z nich powstaje dzięki bliskiej współpracy z samorządami.

pgene_elektromobilnosc_site